Click for text version
Magnus Wedberg / home

BBB (and Glocalnet!) vs. Thunderbird
For Swedish Eyes Only
As this probably doesn't relate to many English-speaking visitors, the following information will be in Swedish. In short, setting mail.server.default.auth_login in Thunderbird (and other Netscape/Mozilla-based email clients) fixes some strange POP3 proxy login errors with AUTH PLAIN.

Problemet
Observera att detta även, enligt rapport 071025, verkar gälla Glocalnet!

När Bredbandsbolaget (BBB) bytte epostsystem lyckades de misslyckas rejält. Inte bara låg systemet nere i flera dagar, det verkar även som om det är en bugg i deras filtrerande proxy. Mozilla Thunderbird använder sig alltid av ett AUTH-kommando för att logga in på POP3-servrar, även om lösenordet sänds i klartext; Thunderbird sänder då "AUTH PLAIN".

Efter AUTH PLAIN skickas lösenordet. Men BBB-servern svarar då "-ERR proxy authentication failed", och det verkar onekligen som om den tolkar blotta existensen av AUTH som ett AUTH LOGIN och helt enkelt inte kan tolka AUTH PLAIN (liknande felaktiga filtreringar kan hittas hos dåliga brandväggar med mail-proxy-funktioner, tex vissa Cisco PIX).

Lösningen på detta är, något överraskande, att gå in i den avancerade konfigurationen i Thunderbird/Netscape och sätta mail.server.default.auth_login till FALSE. Denna inställning återfinns på följande ställe:
I Thunderbird: "verktyg/inställningar/avancerat/
allmänt/konfigurationsredigerare" (tools/options/advanced/general/config editor)
I Netscape/SeaMonkey: skriv "about:config" i adressfältet och tryck Enter
Klistra sedan in mail.server.default.auth_login i filter-rutan så hittar du snabbt inställningen.

Vips, nu funkar både Bredbandsbolaget (BBB) och Glocalnet med din favorit-e-postklient!


photos articles services about